EEN GOEDE STUDIEKEUZE IS DE EERSTE STAP NAAR

SUCCES

studie- en beroepskeuze Utrecht

PROFESSIONELE BEGELEIDING NAAR MBO, HBO of universiteit

  Studie- en beroepskeuze voor jongeren

 • Op zoek naar een passende opleiding op mbo, hbo of universiteit?

 • Zit je momenteel op een opleiding die niet bij je past?

 • Heb je specifieke beroepskeuze- of loopbaanvragen?

 

Vitrus studie- en beroepskeuze Utrecht helpt je graag door middel van:

 •  Studie- en beroepskeuzegesprekken

 •  Professionele beroepskeuzetesten en rapportages

 •  Gratis gebruik van online studiekeuzetool, ook na het traject 

 •  Studiekeuzeadvies

Wil je ook een weloverwogen keuze maken?

Neem dan vandaag nog contact op en je kunt binnen enkele dagen aan de slag.

Dat kan overdag, maar ook 's avonds. Gebruik het contactformulier of neem telefonisch contact op.

Tips

​Ongeveer 30% van de studenten stopt in het eerste jaar van een vervolgopleiding. 

Dat kost al gauw zo'n 6.000 - 10.000 euro. Je betaalt niet alleen je school- of collegegeld. Maar ook je boeken, materialen, reiskosten en kosten van levensonderhoud. Bovendien: je investeert tijd en energie in je opleiding.

Een keer een verkeerde keuze maken is zeker geen ramp. Maar leuk is anders: het is frustrerend en kost je veel geld.

Dat kun je voorkomen door het maken van een weloverwogen studiekeuze en dat is precies wat we je bieden.

Op de website vind je een aantal tips, ook tips voor ouders.

Wanneer een keuzetraject?

Sommige jongeren weten al heel lang 'wat ze willen worden'. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Veel jongeren hebben geen idee welke opleiding ze moeten kiezen.

Of vinden juist heel veel leuk. In beide gevallen heb je dan moeite met kiezen en dat is best wel lastig. Zeker omdat er zoveel opleidingen zijn.

 

Een studiekeuzetraject helpt je om te ontdekken waar jouw focus ligt. Dat levert je altijd heel veel informatie op: over wat je niet wilt, maar zeker ook over wat je wel wilt.

Het is even hard werken soms. Maar dan is een goede opleidingskeuze dichterbij dan je wellicht nu denkt.

Een ding is zeker: voor elke jongere is er een passende opleiding! We gaan graag aan de slag om die met jou te vinden.

Beroepskeuzetest zinvol?

Jazeker. Als die van een goede kwaliteit is en op professionele wijze met je wordt besproken. Anders kan het je juist aanzetten tot verkeerde keuzes, en dat is nou net wat je niet wilt. Een test waar zo maar de passende opleiding uit rolt bestaat echt niet.

Ons aanbod

 keuzetraject 1

 Dit traject bestaat uit:

 • Oriëntatiegesprek van 1,5 uur.

 • Interesse- en capaciteitentest       (beroepskeuzetest).

 • Uitgebreid adviesrapport.

 • Gebruik van online studiekeuzetool.

 • Bespreking 1,5 uur van rapport en uitslagen en toelichting op de online keuzetool, die thuis kan worden gebruikt voor opleidingsoriëntatie en aanmelding.

 • Mocht je daarna nog vragen hebben dan mag je altijd mailen of bellen voor informatie of advies.​

 

 

 

 

 385 euro incl. btw

 keuzetraject 2

 Dit traject bestaat uit:

 • Oriëntatiegesprek van 1,5 uur.

 • Interesse- en capaciteitentest (beroepskeuzetest).

 • Uitgebreid adviesrapport.

 • Gebruik van online studiekeuzetool.

 • Bespreking 1,5 uur van rapport en uitslagen en toelichting op de online keuzetool, die thuis kan worden gebruikt voor opleidingsoriëntatie.

 • Gesprek van 1,5 uur waarin de resultaten van de oriëntatie en mogelijke vervolgstappen worden besproken (beroepsinterview, open dagen, meeloopdagen etc.).

 • Eindgesprek: bespreking en/of advies aanmelding(en).

 • Mogelijkheid tot verdere vragen of advies via telefoon of e-mail.

 

495 euro incl. btw

beroepskeuzetest

Je kunt ook kiezen voor een losse beroepskeuzetest en gebruik van

de online keuzetool.

Je krijgt de beroepskeuzetest online toegestuurd. Deze test meet zowel je capaciteiten als interesse. 

Na het maken van de test bespreken we in ongeveer 1,5 uur de uitslag van de test en krijg je een uitgebreid adviesrapport. Tevens krijg je toelichting op het gebruik van de online keuzetool.

Daarna kun je thuis zelf gebruik maken van de online keuzetool voor verdere opleidingsoriëntatie, studiekeuze en aanmelding. En mag je gerust mailen of bellen voor advies of informatie.

245 euro incl. btw

Maatwerk

 

Dus voor elke vraag op het gebied van studie- of beroepskeuze een passend aanbod. We zijn pas tevreden als jij het ook bent.

Ook als je specifieke vragen hebt over studie- en beroepskeuze waarin bovenstaand aanbod niet voorziet, neem gerust contact

met ons op. Bijvoorbeeld voor een adviesgesprek of een studiekeuze check.

De kosten van  een gesprek bedragen 95 euro per uur inclusief btw.

Bel of mail gerust. We zijn je graag van dienst. En ook ouder(s) of verzorgers: van harte welkom als u bij gesprekken aanwezig wilt zijn of behoefte heeft aan advies.

Handige links

 

mbostart.nl/studieinformatie     

hbostart.nl/hboopleidingen      

universitairebachelors.nl            

startstuderen.nl                          

 

duo.nl

studiekeuzebeurs Utrecht 22-11 en 23-11

                                        

Contact

 

 

handige informatie over studeren op het mbo

alles over studeren op het hbo

informatie over studeren aan de universiteit

actuele informatie en voorlichting over doorstuderen

informatie van de rijksoverheid over studiefinanciering, studenten-ov en doorstuderen

DE studiebeurs voor mbo en hbo opleidingen in Nederland

Vitrus Coaching

Studiekeuze en Beroepskeuze

Wolter Heukelslaan 36

3581 SR  Utrecht

Tel: 06-27136791

KvK 30230901​

Privacyverklaring  (Algemene Verordening Gevensbescherming)

 

Vitrus Coaching, gevestigd aan Wolter Heukelslaan 36  3581 SR  Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Vitrus Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens

zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens 
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via telefoon of contactformulier. Dan verwijderen wij deze informatie.

Vitrus Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Vitrus Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Vitrus Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor bovengenoemde persoonsgegevens: 
- Indien sprake is van een werkopdracht voor Vitrus Coaching: 2 jaar.
- Indien het contact niet uitmondt in een opdracht: 1 maand.


Vitrus Coaching verstrekt uitsluitend aan gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vitrus Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitrus Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar ons sturen. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Vitrus Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Vitrus Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

© 2019 Vitrus Coaching